Open huis 2023
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Aanmelden

De methodes die onze scholen gebruiken worden besteld bij Iddink. Iedere locatie heeft voor het bestellen zijn eigen schoolcode. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn deze:

code                           locatie

VQFXY6KK               Etty Hillesum Lyceum, Het Vlier

533569XQ               Etty Hillesum Lyceum, De Boerhaave

SYRTDF8D               Etty Hillesum Lyceum, De Marke Noord

SJ9SR5PZ                Etty Hillesum Lyceum, Het Stormink

YWX85M2H            Etty Hillesum Lyceum, De Marke Zuid

Wilt u uw kind aanmelden? Bel met de administratie van De Marke: 0570 504 680.

Dank voor uw aanmelding!

Hieronder vind je informatie over hoe de aanmelding van leerlingen voor het Etty Hillesum Lyceum verloopt en wat we daarin verwachten van ouders en van de basisschool. Voor bij je oudergesprekken over de school- en plaatsingsadviezen tref je hier onze KiesKoersKaart voor het schooljaar 2023/2024 aan. Hierin staat precies met welke advies je uit welke scholen / leerroutes kiezen kunt.

Procesbeschrijving digitale inschrijving
In principe vullen ouders het aanmeldformulier in. Desgewenst kan de basisschool de ouders hierbij ondersteunen. Fijn als je met de ouders van de leerling afstemt wanneer en hoe het compleet ingevulde formulier handmatig ondertekend kan worden.

 • Ouders/verzorgers maken een account aan en ontvangen vervolgens een mail met inloggegevens waarmee zij hun kind aan kunnen melden.
 • Na invulling en verzending ontvangt de ouder/verzorger een bevestiging van de aanmelding. Het formulier bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat NAW-gegevens, het tweede deel betreft de schoolkeuze. Dit laatste kan pas ingevuld worden nadat het schooladvies bekend is.
 • Als het complete formulier is ingezonden, kan de digitale aanmelding worden gedownload, geprint en door ouders en school samen worden ondertekend. Een schriftelijke handtekening van zowel de basisschool als de ouder/verzorger blijft namelijk vooralsnog noodzakelijk.

De basisschool verstuurt de ondertekende aanmeldingsformulieren per post naar het Etty Hillesum Lyceum, Centrale Aanmelding (t.a.v. Peter Liet, Laan van Borgele 60, 7415DJ Deventer).
oso dosier
OSO-dossier

Wil je voor 16 maart 2023 alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier plaatsen? Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem)
 • Uitslag IQ test (alleen voor praktijkonderwijs Arkelstein)

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

Uitleg aanmelden

Klik hier om te zien hoe de verschillende stappen van het aanmeldproces verlopen. Per stap is een screenshot gemaakt van het scherm dat je te zien krijgt als je de verschillende stappen doorloopt. Zo krijg je een indruk van het gehele proces en de informatie die gevraagd wordt.

 

Onderwijs

Hier kun je de schoolgids (schooljaar 2023/2024) van onze school downloaden.

 

In de overgangsrichtlijnen kun je lezen waar leerlingen aan moeten voldoen om over te gaan naar het volgende schooljaar. Klik hier voor de overgangsrichtlijnen van het huidige schooljaar.

Bij vragen over laptops en boeken kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laptop in de klas

Op De Marke werken we met laptops in de klas. Je kan een laptop huren of kopen via The Rent Company. Wanneer u geen gebruik wilt maken van de Rent Company kunt u de laptop ook op een ander manier aanschaffen. Wanneer u al een geschikte laptop in huis heeft, kan deze natuurlijk ook gebruikt worden. Lees verderop over de eisen waaraan een laptop moet voldoen.

The Rent Company verkoopt en verhuurt laptops aan leerlingen. Wanneer er tijdens het schooljaar iets met de laptop van het kind gebeurt, zorgen zij ervoor dat uw kind in de les wel altijd een werkende laptop bij zich heeft.  Voor meer informatie over de Rent Company, klik op de volgende link: https://rentcompany.nl/

Eisen waaraan de laptop moet voldoen

Wanneer je via de Rent Company besteld, worden alleen opties aangeboden die voldoen aan de eisen die wij als school stellen aan de laptop. Wanneer je niet via de Rent Company een laptop wilt regelen is het van belang minimaal rekening te houden met de volgende eis:

 • De laptop moet in staat moet zijn het programma Microsoft 365 kunnen draaien. Een Chromebook kan dit niet. De Chromebook kan dus niet gekozen worden als apparaat om mee te werken in de lessen. Hetzelfde geldt voor een mobiele telefoon.

Andere eisen waaraan de laptop minimaal moet voldoen:

 • Processor                           : Intel® Pentium Silver N6000 Quad Core
 • Draadloze netwerkkaart : Intel® WiFi 6
 • Werkgeheugen                  : 8 Gb DDR4 intern geheugen
 • Opslagcapaciteit               : 128GB SSD
 • Videokaart                          : Intel UHD Graphics
 • Webcam                              : HD webcam
 • I/O`s                                     : 2x USB 3.1, 1x USB-C, 1xHDMI
 • Batterij                                : 3 Cell 40 Whr
 • Besturingssoftware        : Windows 10 OF 11

Bestellen van leermiddelen voor leerjaar 1 2022-2023

Onderstaand vindt u belangrijke data voor het bestellen van de boeken en laptop ter voorbereiding op het schooljaar 2022/2023:

 

18 juli 2022: laatste besteldag boeken

31 juli 2022: laatste besteldag laptop

 

Bestellen van leermiddelen instromers 2, 3 & 4.

Let op! Leerlingen die volgend jaar starten in leerjaar 4 basis en kader hoeven geen laptop aan te schaffen.

Onderstaand vindt u belangrijke data voor het bestellen van de boeken en laptop ter voorbereiding op het schooljaar 2022/2023:

18 juli 2022: laatste besteldag boeken

31 juli 2022: laatste besteldag laptop

 

Bestellen leermiddelen huidige leerlingen De Marke

Let op! Leerlingen die volgend jaar starten in leerjaar 4 basis en kader hoeven geen laptop aan te schaffen.

Onderstaand vindt u belangrijke data voor het bestellen van de boeken en laptop ter voorbereiding op het schooljaar 2022/2023:

 
 

18 juli 2022: laatste besteldag boeken

31 juli 2022: laatste besteldag laptop

 

The Rent Company open dag flyer '22 klik hier

Voor de video aanschaf laptop klik hier.  (schooljaar 22-23)

Informatie- en bestel flyer klik hier.

Voorbeeldbrief voor ouders klik hier.

Antwoorden op veel gestelde vragen: klik hier 

De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen en het onderwijs belangrijk vinden. Om deze activiteiten en voorzieningen toch aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

Hier vindt u het gespecificeerde overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school.

Ouderraad: wij denken mee!

Wat we doen?

We vergaderen een paar keer per jaar samen met de directie van de school. Hier informeren en bevragen we elkaar. Daarnaast hebben we contact met zowel de docentenwerkgroep verantwoordelijk voor het organiseren van leuke activiteiten voor de leerlingen als de leerlingenraad. 

We leveren een bijdrage aan open dagen en de diploma-uitreikingen. De ouderraad heeft watertappunten op school gerealiseerd en voor pauzes en tussenuren een freeplayer set aangeschaft, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook organiseren we evenementen, zoals theateravonden met relevante thema’s voor ouders en leerlingen. Daarnaast waren er ook spontane acties zoals een drankje op het gala en een ijsje bij de afsluiting van het schooljaar.

Vergaderdata ouderraad, schooljaar 2022-2023 | aanvang 18.30 uur:

27 september 2022

11 oktober 2022

15 november 2022

17 januari 2023

21 februari 2023

28 maart 2023

23 mei 2023

27 juni 2023

Leden Ouderraad

 • Ilja de Heus  (voorzitter)
 • Suzanne van Lochem (penningmeester)
 • Judith Akkermans
 • Saskia Koning

Ouderraad en oudervereniging

Het Etty Hillesum Lyceum, waar De Marke en Het Corberic deel van uitmaken, heeft als onderwijsorganisatie een oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het EHL zijn daar automatisch lid van. Jullie dus ook. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage die jullie aan de school van je kinderen betalen is ook de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Heb jij punten van aandacht?

De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs op De Marke of Het Corberic betreffen. We zijn in principe niet het aangewezen orgaan om individuele problemen op te lossen. We kunnen onderwerpen wél op de agenda zetten en bespreken met het management van De Marke en Het Corberic en op die manier bijdragen aan het vinden van een structurele oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kun je ons altijd mailen.

Wil jij ook meedenken?

Deelnemen aan de ouderraad is leuk en het vergt niet veel van je tijd! Je bent welkom in een gezellige club betrokken ouders. Graag tot ziens! Meer weten? Of je direct aanmelden? Stuur vrijblijvend een mailtje naar: ehlmrkouderraad@gmail.com

Leerlingenpanels & Leerlingenraad De Marke.

Zoals onze visie zegt “De Marke ziet jou zitten!” De ontwikkeling van leerlingen staat centraal op De Marke. We willen dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen inzetten. We willen graag naar leerlingen luisteren & de leerlingen zien en horen. 

Om dit te doen willen we leerlingen actief vragen naar hun mening over het onderwijs en andere schoolzaken. Dit doen wij middels leerlingenpanels, de leerlingenraad en door deelname van 1 leerling in de MR (zie afbeelding).

Leerlingenpanels

In het leerlingenpanel gaan docenten en/of leerlingbegeleiders in gesprek met leerlingen over hun mening over verschillende schoolzaken en het onderwijs. Daarnaast kunnen leerlingen zelf ook punten inbrengen die zij graag willen bespreken.

Op de Marke zijn vier leerlingenpanels actief, namelijk:

 • Leerlingenpanel onderbouw
 • Leerlingenpanel bovenbouw Basis Kader (BK)
 • Leerlingenpanel bovenbouw mavo
 • Leerlingenpanel Corberic

leerlingenpanel

Leerlingenraad

Per leerlingenpanel sluiten 2 leerlingen aan bij de leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad vertegenwoordigen hun medeleerlingen en het leerlingenpanel waar zij deel van zijn. De leerlingenraad wordt begeleid door de locatiedirecteur. De leerlingenraad komt 6 keer per jaar samen.

Leerling van De Marke in de MR

Vanuit de leerlingenraad sluit één leerling aan in de medezeggenschapsraad. Deze leerling vertegenwoordigt alle leerlingen van De Marke, inclusief de leerroute Corberic. Doordat de leerling in de MR ook deelneemt aan de leerlingenraad heeft hij/zij goed zicht op de vragen en wensen van alle locaties.

Elke Etty Hillesum Lyceum school heeft een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad, waarmee belangrijke thema’s en beslissingen worden besproken. Etty Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, leerlingen en personeel uit alle scholen vertegenwoordigd zijn. De MR heeft een aantal rechten, die zijn vastgelegd in de wet medezeggenschapsraad onderwijs. De MR komt iedere maand bij elkaar. Meer informatie over medezeggenschap vind je in de schoolgids.

De notulen en het reglement van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor ouders, personeelsleden en leerlingen. Je kunt de gewenste documenten opvragen bij de secretaris: dhr. Breden. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een overzicht van onze lessentabel vindt u hier.

Vakantie/verlof/ziek

Vakantierooster 2023-2024

 

2023

 • Voorjaarsvakantie
  27 februari t/m 3 maart 2023
 • Goede Vrijdag
  7 april 2023 (werkdag voor personeel; leerlingen zijn vrij)
 • Tweede Paasdag
  10 april 2023 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart
  18 en 19 mei 2023
 • Pinksteren
  29 mei 2023
 • Zomervakantie
  24 juli t/m 1 september 2023
 • Herfstvakantie
  23 oktober t/m 27 oktober 2023

2024

 • Kerstvakantie
  25 december t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie
  16 februari t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag
  29 maart 2024 (vrije dag voor personeel en leerlingen)
 • Tweede Paasdag
  1 april 2024 (leerlingen en personeel vrij)
 • Meivakantie
  29 april t/m 10 mei 2024 (Hemelvaart valt in de laatste week)
 • Tweede Pinksterdag
  20 mei 2024
 • Zomervakantie
  22 juli t/m 30 augustus 2024

Scholen kunnen geen toestemming verlenen voor luxeverlof. Extra verlof bij bijzondere omstandigheden kan worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Waar het gaat om een verlof van meer dan 10 dagen behandelt de leerplichtambtenaar uw aanvraag. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-14773.html

Klik hier voor het aanvraagformulier voor korter dan 10 dagen.

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch in de aangevraagde periode bijvoorbeeld op reis gaan, overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Ziek melden

Is uw zoon/dochter ziek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven via de app SOMtoday of een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook bellen naar het nummer 0570 504 680. Dit geldt voor alle leerlingen van De Marke en het Corberic.

U hoeft uw zoon/dochter niet dagelijks ziek te melden. Zit er echter een weekend of een vrije dag tussen wilt u dan opnieuw contact opnemen. Is uw zoon/dochter weer beter, wilt u dan uw kind beter melden via de mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wil uw zoon/dochter zich tijdens schooltijd ziek melden dan moet hij/zij zich afmelden op school. Op de locatie Noord meldt de leerling zich af bij de meldkamer en op de locatie Zuid meldt de leerling zich af bij het trefcentrum. Leerlingen van Het Corberic kunnen zich afmelden bij het EP (lokaal 109).  De medewerker zal dan telefonisch contact met u opnemen alvorens uw zoon/dochter de school verlaat.

Medische afspraken
Heeft uw zoon/dochter een medische afspraak wilt u dit dan doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar 0570 504 680 of. Let op: wél graag vooraf doorgeven.
Voor het verlaten van de school, tijdens schooltijd, heeft uw zoon/dochter een pleinbriefje nodig. Dit briefje kunnen de leerlingen halen bij de meldkamer op De Marke Noord en bij de administratie op De Marke Zuid. Dit geldt niet voor eventuele lessen op een andere locatie. De leerlingen gaan dan onder begeleiding van een medewerker.

 

 

Protocollen

De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. Hiervoor zijn leerplichtambtenaren aangewezen. Zij proberen te voorkomen, dat jongeren door (dreigend) schoolverzuim en voortijdige schooluitval in hun vorming en ontwikkeling worden belemmerd. Inzet vanuit leerplicht is pas effectief als er op school een goed verzuimbeleid is, gericht op zowel preventie als controle.

Het verzuimbeleid van De Marke vindt u door op deze link te klikken.

Wij hebben een reglement voor social media gebruik in school, in de lessen en onderling met elkaar. Wij stimuleren om zowel in de klas, als thuis te praten over wat acceptabel is op het gebied van social media, en wat niet. De afspraken in dit reglement gelden voor alle leerlingen van Stichting Carmel scholen.  Zij gaan over gebruik van social media op mobiele telefoons en andere devices.

Zie voor informatie over aansprakelijkheid de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum respecteert de privacy en persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. Hoe wij met privacy omgaan, lees je hier in onze privacyverklaring.


 Persoonlijke gegevens die u op onze website invult, worden uitsluitend door het Etty Hillesum Lyceum (en de scholen) zelf gebruikt voor het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen en het inschrijven voor bijvoorbeeld Masterclasses. Wij houden ons daarbij aan de actuele privacywetgeving. De website van het Etty Hillesum Lyceum bevat soms links naar andere websites. Deze sites kunnen andere privacyregels hanteren. Betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.


 Hoe wij met cookies omgaan, lees je hier.


Onze richtlijnen m.b.t. het maken en gebruiken van beeldmateriaal lees je in de schoolgids.


De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vallen onder de onderwijsstichting Carmel.

Heb je een klacht over gedragingen of (het uitblijven van) beslissingen? Informatie over hoe te handelen kun je vinden in de schoolgids.

Het leerlingenstatuut wordt op dit moment herzien door de leerlingenraad en binnenkort vastgesteld. Het nieuwe statuut wordt daarna hier op de website geplaatst. 

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen. Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegengaan van pesten op school is te vinden op de website van de betreffende school. Er staan een aantal makkelijk bereikbare instanties die hulp kunnen bieden, hun contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids.

Etty Hillesum Lyceum heeft in het schoolveiligheidsplan beschreven hoe om te gaan met schorsing en verwijdering van leerlingen, strafbare feiten, pesten, grensoverschrijdend gedrag op school, vandalisme, diefstal, geweld, dreiging, seksuele intimidatie, alcohol en drugs, wapenbezit en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zijn er protocollen in opgenomen over hoe te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Het schoolveiligheidsplan is voor interne medewerkers te vinden is op SharePoint en dat ter inzage kan worden opgevraagd bij het directiesecretariaat.

Brochures

Hieronder kunt u de brochures en flyers van onze school downloaden

 

Brochures

Flyers