Informatieavond voor ouders groep 8

In de onderbouw hebben alle leerlingen een groepsdocent. Meestal starten de leerlingen de dag met hun mentor. Doordat leerlingen hun mentor zoveel hebben leren ze elkaar goed kennen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als er iets aan de hand is. In de bovenbouw zien de leerlingen hun mentor iets minder, maar ze kunnen altijd bij hem of haar terecht en u als ouder(s)/verzorger(s) dus ook.