Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld door extra tijd tijdens toetsen of toestemming om speciale software te gebruiken. De faciliteiten die zijn toegestaan zijn beschreven in het dyslexieprotocol.  

Ik zit in groep 8 en ik heb dyslexie. Nu werk ik nog met Sprint. Dat is op de computer. Mijn moeder heeft op De Marke gevraagd of dat daar ook kan. We moesten gaan praten met een specialist en die heeft gezegd dat ik straks op De Marke ook Sprint mag gebruiken. Gelukkig maar!