Fietstour 2024

Ik zit in de bovenbouw van het vmbo. Pas geleden heb ik onderzoeken in het ziekenhuis gehad en nu blijkt dat ik erg ziek ben. Ik moet vaak naar het ziekenhuis en kan niet altijd op school zijn. Mijn ouders zijn samen met mij naar school gegaan en we hebben gepraat met de leerlingbegeleider over wat ik wel en wat ik niet kan. Vorige week kreeg ik een brief van de examencommissie. Daarin stond dat ik straks toch kan meedoen aan een deel van de schoolexamens. Daar was ik heel blij mee!

De mentor is een belangrijke persoon voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op De Marke. De mentor is namelijk de spin in het web van onze organisatie. Voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is de mentor het eerste aanspreekpunt. Wanneer de mentor geen antwoord kan geven op uw vraag, kan hij/zij u in contact brengen met de juiste persoon.

In klas 1 hebben alle leerlingen een groepsdocent, die ook hun mentor is. De leerlingen zien elkaar en de mentor veel en leren elkaar hierdoor goed kennen. Ook in klas 2 zien leerlingen hun mentor regelmatig, omdat zij naast mentorles ook een of meerdere andere vakken van de mentor krijgen.

In de bovenbouw zien de leerlingen hun mentor iets minder, maar ze kunnen altijd bij hem of haar terecht. Dit geldt ook voor u als ouder(s)/verzorger(s).

In de link vindt u het ondersteuningsgids van De Marke 2020-2021.

 

In deze training komen twee vragen aan de orde: Wat moet je doen om je examen te halen? En hoe ga je om met examenstress? Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze aan deze training meedoen.

Voor wat extra hulp tijdens een bepaalde periode is er altijd iemand die de leerling kan helpen en begeleiden. De leerlingbegeleider of zorgcoordinator  ondersteunt de leerling bijvoorbeeld bij ziekte, terugkeer na een ziekteperiode, de omgang met andere leerlingen of met extra studiebegeleiding.

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld door extra tijd tijdens toetsen of toestemming om speciale software te gebruiken. De faciliteiten die zijn toegestaan zijn beschreven in het dyslexieprotocol.  

Rots & Water is een training waarin kinderen leren makkelijker met andere mensen om te gaan. Ze leren voor zichzelf op te komen en minder snel boos te zijn. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.  Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring gelden de wettelijk toegestane faciliteiten.

Het Expertisepunt (EP) is een veilige en rustige plek binnen de school, waar vijf dagen in de week iemand aanwezig is waarop leerlingen terug kunnen vallen. Vaak is sprake van complexe problematiek waarvoor intensieve begeleiding nodig is van een deskundige EP-medewerker. 

Lees meer …