open huis de marke

Ik zit in de bovenbouw van het vmbo. Pas geleden heb ik onderzoeken in het ziekenhuis gehad en nu blijkt dat ik erg ziek ben. Ik moet vaak naar het ziekenhuis en kan niet altijd op school zijn. Mijn ouders zijn samen met mij naar school gegaan en we hebben gepraat met de leerlingbegeleider over wat ik wel en wat ik niet kan. Vorige week kreeg ik een brief van de examencommissie. Daarin stond dat ik straks toch kan meedoen aan een deel van de schoolexamens. Daar was ik heel blij mee!

In de onderbouw starten de leerlingen elke dag met de mentor. Het hangt van de klas af wat het onderwerp van de les is. Het kan gaan over huiswerkplanning, de groep zelf, het afgelopen weekend of de week op school. Zo leren de mentor en de leerlingen elkaar goed kennen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als er iets aan de hand is.

Vanaf periode 3 zijn er extra hulplessen op het 8e uur. Een leerling kan daarvoor inschrijven op advies van een vakdocent en in overleg met ouders en mentor. De inschrijving is niet vrijblijvend en leerlingen schrijven zich ook in voor de hele periode.

In de link vindt u het ondersteuningsgids van De Marke 2020-2021.

 

In deze training komen twee vragen aan de orde: Wat moet je doen om je examen te halen? En hoe ga je om met examenstress? Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze aan deze training meedoen.

Als het voor een leerling moeilijk is om onderwijs te volgen binnen de reguliere klas, kan het Samenwerkingsverband VO Deventer de leerling plaatsen in de Klas met Expertise (KME).

Voor wat extra hulp tijdens een bepaalde periode is er altijd iemand die de leerling kan helpen en begeleiden. De leerlingbegeleider of zorgcoordinator  ondersteunt de leerling bijvoorbeeld bij ziekte, terugkeer na een ziekteperiode, de omgang met andere leerlingen of met extra studiebegeleiding.

Alle leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld door extra tijd tijdens toetsen of toestemming om speciale software te gebruiken. De faciliteiten die zijn toegestaan zijn beschreven in het dyslexieprotocol.  

In de Plusklas zijn de lessen en de ondersteuning helemaal afgestemd op de individuele jongere. Het doel is toewerken naar een entree-opleiding of naar regulier onderwijs op De Marke.

Rots & Water is een training waarin kinderen leren makkelijker met andere mensen om te gaan. Ze leren voor zichzelf op te komen en minder snel boos te zijn. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.  Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring gelden de wettelijk toegestane faciliteiten.

Het Expertisepunt (EP) is een veilige en rustige plek binnen de school, waar vijf dagen in de week iemand aanwezig is waarop leerlingen terug kunnen vallen. Vaak is sprake van complexe problematiek  waarvoor intensieve begeleiding nodig is van een deskundige EP-medewerker.