Fietstour 2024

De mentor is een belangrijke persoon voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op De Marke. De mentor is namelijk de spin in het web van onze organisatie. Voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is de mentor het eerste aanspreekpunt. Wanneer de mentor geen antwoord kan geven op uw vraag, kan hij/zij u in contact brengen met de juiste persoon.

In klas 1 hebben alle leerlingen een groepsdocent, die ook hun mentor is. De leerlingen zien elkaar en de mentor veel en leren elkaar hierdoor goed kennen. Ook in klas 2 zien leerlingen hun mentor regelmatig, omdat zij naast mentorles ook een of meerdere andere vakken van de mentor krijgen.

In de bovenbouw zien de leerlingen hun mentor iets minder, maar ze kunnen altijd bij hem of haar terecht. Dit geldt ook voor u als ouder(s)/verzorger(s).