Fietstour 2024

Het Expertisepunt (EP) is een veilige en rustige plek binnen de school, waar vijf dagen in de week iemand aanwezig is waarop leerlingen terug kunnen vallen. Vaak is sprake van complexe problematiek waarvoor intensieve begeleiding nodig is van een deskundige EP-medewerker. 

Denk aan (school)situaties en problemen die zodanig zijn dat ze de leerontwikkeling belemmeren en in de gewone klassituatie of mentorgroep onvoldoende aandacht kunnen krijgen. Ondersteuning door EP collega’s wordt naar behoefte ingevuld. En kan zich richten op zowel de leerling als de mentor/docenten. De interventies kunnen heel verschillend zijn. Zodra de ondersteuning minder intensief nodig is, neemt de klasmentor het zelf weer over.

De Marke heeft twee Expertisepunten waar leerlingen hulp van een gespecialiseerde EP-collega kunnen krijgen voor een prettige schooltijd en zo goed mogelijke leerresultaten.

Op locatie Marke Noord is een expertisepunt voor vmbo basis, kader en mavo leerlingen in de onderbouw (klas 1 + 2).

Op locatie Marke Zuid is een speciaal expertisepunt voor de examenleerlingen vmbo basis, kader (klas 3+4).