De Globe reserveren

Het Expertisepunt (EP) is een veilige en rustige plek binnen de school, waar vijf dagen in de week iemand aanwezig is waarop leerlingen terug kunnen vallen. Vaak is sprake van complexe problematiek  waarvoor intensieve begeleiding nodig is van een deskundige EP-medewerker. 

Het betreft problemen die dusdanig zijn dat ze de schoolontwikkeling belemmeren en die niet binnen de reguliere setting in de klas en de mentorgroep in voldoende mate opgevangen kunnen worden. De ondersteuning wordt naar behoefte ingevuld. De ondersteuning kan zich richten op zowel de leerling als de mentor/docenten. De interventies kunnen uiteenlopende vormen aannemen. Zodra de ondersteuning minder intensief hoeft te zijn, neemt de mentor het weer over.