Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.  Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring gelden de wettelijk toegestane faciliteiten.