Informatieavond voor ouders groep 8

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen.  Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring gelden de wettelijk toegestane faciliteiten.