Fietstour 2024

Naast vaklessen zoals wiskunde, Nederlands, multimedia, levensbeschouwing en de vreemde talen kent Het Corberic ook periodeonderwijs. Dit is projectonderwijs waar gedurende een aantal weken een thema wordt uitgediept. Leerlingen maken op allerlei manieren kennis met het onderwerp en gaan kennis en vaardigheden verwerken op hun eigen wijze.

Lees meer …

Het Corberic biedt een rijk vakkenpakket. We geven wekelijks wiskunde, Nederlands, lichamelijke opvoeding en de vreemde talen Duits en Frans. Daarnaast volgen de leerlingen gedurende bepaalde periodes multimedia, levensbeschouwing, Mens & Maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis) en Onderzoek en Ontwerp (Natuurkunde, scheikunde en biologie). Verder bieden we veel kunstzinnige en ambachtelijke periodes: muziek, koorzang, theater, boetseren, textiel, houtbewerken, tekenen en schilderen, koken en tuinbouw.

Lees meer …

Wij hebben gedurende het schooljaar een aantal bijzondere weken en dagen:

Lees meer …

Wij bieden onderwijs op de niveau’s mavo, havo en vwo. Gedurende de eerste twee jaar kennen we mavo/havo en havo/vwo dakpanklassen. In het derde jaar kennen we een mavo en een havo/vwo dakpanklas. Na het derde jaar vertrekken de havo en vwo leerlingen naar een bovenbouwschool. Meestal Het Vlier of de vrijeschool in Zutphen. De mavo leerlingen blijven bij ons en doen bij ons examen

Leerlingen in onze mavo doen eindexamen in zeven vakken. Vijf vakken zijn verplicht: wiskunde, Nederlands, Engels, het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten en een kunstvak Muziek of Beeldend. De leerlingen hebben twee keuzevakken waarbij alle profielen mogelijk zijn. 

We vinden ouder- en leerlingbetrokkenheid belangrijk. Daarom voeren we gesprekken met leerlingen over ons onderwijs in de leerlingraad en spreekt de directie enkele keer per jaar met de ouderraad. We stellen het erg op prijs als ouders een bijdrage leveren waar dat kan. Bijvoorbeeld tijdens de jaarfeesten, het Open huis, of door inspirerende workshops te geven aan de leerlingen tijdens de stageweken. 

Havo/Vwo klassen  hebben in de eerste drie jaar geen toetsweken. De lesstof wordt getoetst maar dat gebeurt gelijkmatig door het jaar. Wel is er sinds schooljaar 2021 aan het eind van klas 9 een oefentoetsweek ingepland. Dit, na overleg met Vlier en Zutphen om hen kennis te laten maken met hoe dat werkt. Daarmee zou de overstap naar het Vlier of Zutphen makkelijker worden.

Mavo klassen hebben in de eerste twee jaar geen toetsweken. Leerlingen beginnen in klas 3 met toetsweken om reeds langzaam te groeien naar exmens in klas 4. 

Alle leerlingen ontvangen in januari/februari het eerste rapport. Aan het eind van het jaar krijgen zij een getuigschrift met beoordelingen maar ook met een verslag van de mentor over de waargenomen ontwikkeling. De leerling draagt zelf bij aan het getuigschrift met een reflectie.