Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Het Corberic biedt een rijk vakkenpakket. We geven wekelijks wiskunde, Nederlands, lichamelijke opvoeding en de vreemde talen Duits en Frans. Daarnaast volgen de leerlingen gedurende bepaalde periodes multimedia, levensbeschouwing, Mens & Maatschappij (aardrijkskunde en geschiedenis) en Onderzoek en Ontwerp (Natuurkunde, scheikunde en biologie). Verder bieden we veel kunstzinnige en ambachtelijke periodes: muziek, koorzang, theater, boetseren, textiel, houtbewerken, tekenen en schilderen, koken en tuinbouw.

Deze kunstzinnige en ambachtelijke vakken bieden afwisseling en geven de kinderen gelegenheid om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze geven de gelegenheid om in een andere vorm vaardigheden te leren, bijvoorbeeld rekenen bij koken en tuinbouw, taal en presenteren tijdens de lessen theater. Maar vooral en in de eerste plaats leveren deze vakken een belangrijke bijdrage in de persoonsvorming en sociale ontwikkeling van alle leerlingen.

Hoe staat het dan met de examenresultaten als je zoveel vakken geeft? Onze leerlingen hebben nog geen examens gedaan omdat we pas bestaan. We spiegelen ons aan de resultaten van de vele vrijescholen in het land. Deze zetten vanzelfsprekend in op onderwijskwaliteit en dat spreekt ook uit de eindresultaten van die scholen. Die zijn goed te noemen. In het verleden werd daar weleens aan getwijfeld. De laatste jaren steken vrijescholen vaak boven andere scholen uit. Dat blijkt onder meer uit de Dronkers-lijst van Schoolprestaties 2013 voor scholen in het voortgezet onderwijs.