Fietstour 2024
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Voor kinderen met extra ondersteuning in de klas nodig, dan maakt de ondersteuningscoördinator samen met de leerling een wegwijzer: een document waar in staat wat een docent kan doen voor deze leerling. De leerling kiest zelf of hij deze wegwijzer wil maken. In de wegwijzer staat bijvoorbeeld een omschrijving van de problematiek, wat de leerling van de problematiek ervaart, wat de docent kan doen voor de leerling en wat de leerling zelf kan doen. Daarnaast staat er ook in hoe de extra ondersteuning er uit ziet. Alle docenten krijgen de wegwijzer van de leerling en de leerling krijgt de wegwijzer zelf ook mee in de tas.

Samen met de ondersteuningscoördinator heb ik een wegwijzer gemaakt. Gelukkig hoef ik nu niet alle docenten te vertellen over mijn autisme. Ik krijg veel hulp van de docenten. Ze snappen mij. De school is gelukkig klein, dus iedereen kent elkaar. En als het me even te veel is, mag ik altijd 10 minuutjes buiten de klas een time-out momentje nemen.