Fietstour 2024

Naast vaklessen zoals wiskunde, Nederlands, multimedia, levensbeschouwing en de vreemde talen kent Het Corberic ook periodeonderwijs. Dit is projectonderwijs waar gedurende een aantal weken een thema wordt uitgediept. Leerlingen maken op allerlei manieren kennis met het onderwerp en gaan kennis en vaardigheden verwerken op hun eigen wijze.

De docent werkt niet vanuit een boek maar vanuit eigen inspiratie en de inbreng van de leerlingen. Natuurlijk altijd vanuit de landelijke kerndoelen van het onderwijs. Zo kan het thema ontdekkingsreizen starten met een antropologisch en topografisch onderzoek en uiteindelijk leiden tot het creëren en maken van een eigen land met beschrijvingen van klimaat, infrastructuur en handel.