Etty in Beeld
Fietstour 2021

We vinden ouder en leerlingbetrokkenheid belangrijk. Daarom voeren we gesprekken met hen over ons onderwijs in de leerlingraad en de klankbordgroep ouders. We stellen het erg op prijs als ouders een bijdrage leveren waar dat kan. Bijvoorbeeld tijdens de jaarfeesten of door inspirerende workshops te geven aan de leerlingen.