Informatieavond 2021
Open Huis Het Corberic | zaterdag 22 januari 10:00 - 13:00

Heeft een kind buiten de klas extra begeleiding nodig? Dan doet de mentor een aanvraag daarvoor bij de ondersteuningscoördinator. Samen met de leerling wordt er een handelingsplan geschreven. Het handelingsplan wordt 4x per jaar met de leerling en mentor (en teamleider) geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In principe zijn leerlingen altijd bij deze gesprekken aanwezig.