Fietstour 2024

Leerlingen in onze mavo doen eindexamen in zeven vakken. Vijf vakken zijn verplicht: wiskunde, Nederlands, Engels, het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten en een kunstvak Muziek of Beeldend. De leerlingen hebben twee keuzevakken waarbij alle profielen mogelijk zijn.