Fietstour 2024

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds met nieuwe krachten kan verrijken.” – Rudolf Steiner

Missie

Onze missie is om kinderen te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen die naar al hun mogelijkheden een bijdrage leveren aan de maatschappij. In verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.

Visie

In ons onderwijs kijken we naar de ontwikkeling van het héle kind: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. Hoofd, hart en handen. We zijn ons bewust dat deze drie gebieden ook in verbinding staan met elkaar. Leren doe je niet alleen met je hoofd en leren gaat beter als je dat doet in een veilige omgeving waar je plezier hebt en van belang bent. Daarom bieden we onderwijs dat ervaringsgericht is, vanuit het enthousiasme en inspiratie van docenten. Onderwijs dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind, van betekenis is en dat niet alleen gericht is op het verwerven van kennis en een diploma maar ook op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de sociale en creatieve vaardigheden.​

Zorg voor mens en aarde, duurzaamheid, is onderdeel van ons programma. Dat geldt ook voor de verbinding met de stad en omgeving. Het Corberic kent vijf kernwaarden binnen het onderwijs concept.​

 • Mensgerichtheid: Docenten hanteren een pedagogiek die vanuit de antroposofie geïnspireerd is en die leerlingen in hun hele mens-zijn aanspreekt. Er wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft, met aandacht voor een evenwichtige ontwikkeling op het cognitieve, artistieke, fysieke en sociale vlak.
 • Verbondenheid: De school vormt een hechte gemeenschap die investeert in de relatie met leerlingen, ouders, docenten en externe partners. Respect voor elkaar en met plezier samenwerken zijn belangrijk. Leerlingen krijgen de ruimte om zich te ontplooien, verbonden met zichzelf, de anderen en de wereld. De stad en de natuurlijke omgeving spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Duurzaamheid: De school inspireert leerlingen om bewust om te gaan met de aarde. Er is aandacht voor de technische, economische en sociaal-maatschappelijke kanten van duurzaamheid. Leerlingen worden uitgedaagd hierin zelf initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
 • Innovatie: De school biedt toekomstgericht onderwijs dat midden in de maatschappij staat, met ruimte voor inspiratie en vernieuwing. Leerlingen worden gestimuleerd om creatief te denken en te handelen.
 • Autonomie: De school is een lerende organisatie met autonome docenten. De school leidt leerlingen op tot zelfstandige mensen die zelf beslissingen kunnen nemen en hun weg bepalen naar een eigen plek in de samenleving

Onze 7 beloften:

 • In de scholen van het EHL krijg je te maken met inspirerende leerkrachten en er zijn activiteiten buiten de lessen om.
 • In de scholen van het EHL kun je makkelijk doorstromen van de ene school naar de andere, zodat je altijd op de school zit die het beste bij jou past.
 • In de scholen van het EHL mag je meepraten en meedenken en leer je verantwoordelijkheid dragen.
 • In de scholen van het EHL zorgen we dat je met vertrouwen je toekomst tegemoet kunt zien. Wat je ook gaat doen na het EHL, jij beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de volgende stap.
 • In de scholen van het EHL werken we samen voortdurend aan verbetering en zijn we bereid van elkaar te leren.
 • In de scholen van het EHL communiceren we altijd duidelijk en snel, met ouders, met leerlingen en ook als collega’s onderling.

Ouders, docenten en leerlingen van Het Corberic ervaren ons onderwijs zo: