Informatieavond 2021
Open Huis De Marke | vrijdag 21 januari 16:00 - 20:00

UITNODIGING MBO INFO AVOND DINSDAG 26 NOVEMBER 2019

Op dinsdag 26 november vindt op het Etty Hillesum Lyceum, De Marke de jaarlijkse informatieavond van het mbo, het middelbaar beroeps onderwijs, plaats. De informatieavond is bedoeld voor de leerlingen uit 3 vmbo en 4 vmbo en hun ouders.

Deze avond is een onderdeel van het schoolexamen en is dus verplicht voor:

  • 3 vmbo
  • 4 vmbo instromers (vanuit havo en wie van elders komt)
  • 4 vmbo leerlingen waarvan de vervolgopleiding nog niet duidelijk is
  • 4 vmbo die belangstelling hebben

De inschrijving is via Its Learning. Tijdens de mentor-les is hier aandacht aan besteed. Een overzicht van de voorlichtingen, de rondes en de plattegrond staan in het “programmaboekje MBO Info Avond”. Dit boekje en het “vragenboekje MBO Info Avond” kunt u in Its Learning vinden.

U bent samen met uw kind van harte welkom via de leerling-ingang van De Marke Noord. De avond begint om 19:00 uur en eindigt om 21:35 uur. Er zijn vier voorlichtingsrondes van 30 minuten. Omdat de organisatie zich strikt moet houden aan de tijden, verzoeken wij tijdig aanwezig te zijn. U kunt parkeren op één van de parkeerplaatsen bij de sporthal of bij Ieder1. Het is niet toegestaan om te parkeren langs de Laan van Borgele en de Lebuïnuslaan.

De uitnodigingsbrief is door de mentor samen met de boekjes aan uw kind uitgereikt. De brief is op naam en dient als aanwezigheidsbewijs. Wij vragen deze brief mee te nemen en af te geven bij de leerling-ingang. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind het programmaboekje,  het vragenboekje en een pen bij zich heeft.

Indien u geen uitnodiging van uw kind heeft ontvangen, kunt u deze via Its Learning of de site downloaden. Deze brief kunt u en uw kind meenemen als aanwezigheidsbewijs. Graag de brief voorzien van naam, klas en leerlingnummer van uw kind. Tevens kan ter identificatie de leerlingpas aan uw kind worden gevraagd.

Met vriendelijk groet en tot dinsdag 26 november,

namens het decanenbureau VMBO De Marke

 

Brief leerjaar 3

Brief leerjaar 4