Etty in Beeld
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Het inleveren van de boeken, zal plaatsvinden tussen maandag 22 juni en woensdag 1 juli in de mediatheek van de Marke Noord. Graag de berichtgeving van Iddink(brief) en de school(mail) goed in de gaten houden.

iddink