open huis de marke

Vanaf periode 3 zijn er extra hulplessen op het 8e uur. Een leerling kan daarvoor inschrijven op advies van een vakdocent en in overleg met ouders en mentor. De inschrijving is niet vrijblijvend en leerlingen schrijven zich ook in voor de hele periode.