open huis de marke

Als het voor een leerling moeilijk is om onderwijs te volgen binnen de reguliere klas, kan het Samenwerkingsverband VO Deventer de leerling plaatsen in de Klas met Expertise (KME).

Soms kunnen leerlingen met sociaal-emotionele of psychische problemen niet meedoen binnen het reguliere onderwijs. In de onderbouw van het VMBO bestaat daarvoor de Klas met Expertise (KME). Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan gemaakt, maar waar mogelijk zoekt het onderwijs steeds aansluiting bij de normale lessen op De Marke. Na twee of drie jaar KME stroomt de leerling door naar:

  • de reguliere basis-, kader- of theoretische leerweg binnen De Marke
  • de Plusklas Route naar een entree-opleiding
  • de Plusklas Route naar werk