Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Het is mogelijk om een rots & water training of bijvoorbeeld faalangstreductietraining te volgen. De ondersteuningscoördinator of de mentor kan aansturen op het volgen van deze trainingen, ook ouders kunnen aangeven dat ze dit wenselijk vinden voor hun kind. De ondersteuningscoördinator geeft vervolgens een verwijzing.