Open Huis Het Corberic

In het 7e en 8e jaar wordt er een uur ingeroosterd waarin kinderen, waar nodig, extra reken- of taalonderwijs (Engels of Nederlands) krijgen.